Biuro rachunkowe i audytorskie - o nas

Właścicielem biura księgowego jest Iwona Troka. Biuro działalność gospodarczą prowadzi od 2002 r.

Licencja Ministerstwa Finansów
świadectwo kwalifikacyjne nr 15300/99
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Biegły rewident - nr ewidencyjny 11100.

Nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3338.


Obsługujemy firmy o zróżnicowanym zakresie działalności tj. począwszy od firm produkcyjnych, poprzez usługowe, a kończąc na handlowych. Jesteśmy partnerem dla dużych, średnich oraz małych firm z całego Pomorza.

Obsługę księgową firm prowadzimy w oparciu o najnowsze, sprawdzone oprogramowanie, gwarantujące poprawność i rzetelność dokonywanych rozliczeń oraz bezpieczeństwo przechowywania danych. Zajmujemy się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych, nadzorem księgowym czy bieżącym doradztwem księgowym.

Biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane przepisami Ustawy o Rachunkowości, dlatego też nasi klienci mogą się czuć bezpiecznie, ponieważ bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność finansową za prowadzone przez nas rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, PRFON-em oraz innymi instytucjami.

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych posiadamy również ubezpieczenie OC zgodne z wymogami Ustawy z dnia 7 maja 2009r o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( DZ.U. nr 77 poz.649 z 2009r).

Lokalizacja naszego biura jest bardzo dogodna ze względu na dojazd oraz możliwość zaparkowania samochodu.
Biuro Rachunkowo-Audytorskie Iwona Troka
81-450 Gdynia, ul. Redłowska 52,
NIP: 584-104-65-00 REGON: 192667940
Tel.: 58 710 08 50, 607 668 910 Fax: 58 710 08 48
E-mail: biuro@iwonatroka.pl

Projekt i wykonanie strony: Delebis.com - Laboratorium Internetowe