Księgowość i sprawozdania finansowe - usługi

Zakres działalności naszego Biura Rachunkowo - Audytorskiego obejmuje szeroki wachlarz usług audytorskich i rachunkowych, pozwalających na kompleksową obsługę księgową, podatkową i finansowa firm. Informacje o wszystkich wykonywanych działaniach z zakresu badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych czy administrowania kadrami i płacami znajdziecie Państwo poniżej:

Usługi audytorskieCzynności rewizji finansowej oraz pozostałe usługi biegłych rewidentów wymienione w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, takie jak:
  • Doradztwo podatkowe;
  • Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków;
  • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
  • Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.

Badanie sprawozdań finansowych: jednostkowych i skonsolidowanych – profesjonalne i sprawnie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez doświadczonych biegłych rewidentów.


Usługi księgoweKompleksowa obsługa księgowa firm, prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, w następujących obszarach:

1. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z uwzględnieniem wytycznych dotyczących sprawozdawczości i rozliczeń projektów unijnych,
b) sporządzanie sprawozdań finansowych,
c) raportowanie dla potrzeb zarządzania jednostką,
d) sprawozdawczość zewnętrzna dla urzędów i banków,
e) nadzór księgowy i bieżące doradztwo księgowe,
f) wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych.

2. Prowadzenie ksiąg podatkowych:
a) karta podatkowa,
b) ryczałt,
c) księga przychodów i rozchodów.

3. Administrowanie kadrami i płacami:

Administrowanie kadrami:
a) prowadzenie (wyprowadzenie) dokumentacji personalnej zgodnie z prawem pracy i potrzebami jednostki - ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich,
b) monitoring obowiązków pracodawcy wynikających z prawa pracy,
c) przygotowywanie uzgodnionej formy umów o pracę,
d) przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.

Administrowanie płacami:
a) sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującym w jednostce regulaminem wynagradzania,
b) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
c) zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych,
d) rozliczanie w zakresie: PIT, ZUS, PFRON,

4. Pozostałe usługi finansowo-księgowe:
a) sporządzanie analiz ekonomicznych, wniosków kredytowych i biznes planów,
b) określenie i wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości statystycznej,
c) organizacja i informatyzacja księgowości (współpraca przy wdrażaniu programów księgowych tworzenie polityki rachunkowości, instrukcji np. obiegu dokumentów, kasowa, magazynowa),
d) pomoc w przygotowywaniu faktur sprzedaży i faktur wewnętrznych,
e) rejestracja podatników w urzędach i aktualizacja danych,
f) współpraca przy wdrażaniu systemów budżetowania i dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb,
g) rozliczenia roczne klientów indywidualnych.
Biuro Rachunkowo-Audytorskie Iwona Troka
81-450 Gdynia, ul. Redłowska 52,
NIP: 584-104-65-00 REGON: 192667940
Tel.: 58 710 08 50, 607 668 910 Fax: 58 710 08 48
E-mail: biuro@iwonatroka.pl

Projekt i wykonanie strony: Delebis.com - Laboratorium Internetowe